một xe ô tô tải đi với vận tốc 45 km / giờ . sau đó 30 phút một ô tô con cũng đi từ a đến b với vận tốc 54 km / giờ . hỏi từ lúc ô tô con xuất phát đ

Photo of author

By Ariana

một xe ô tô tải đi với vận tốc 45 km / giờ . sau đó 30 phút một ô tô con cũng đi từ a đến b với vận tốc 54 km / giờ . hỏi từ lúc ô tô con xuất phát đến lúc đuổi kịp ô tô tải là bao nhiêu thời gian ?
Viết một bình luận