Một hình chữ nhật có chu vi là 1000cm tỉ số của cd và cr là 3/7 tính diện tích

Photo of author

By Delilah

Một hình chữ nhật có chu vi là 1000cm tỉ số của cd và cr là 3/7 tính diện tích
Leave a Comment