Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 4/5, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài, chiều cao bằng 5/6 chiều rộng. TÍNH DT xung quanh và DT toà

By Ivy

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 4/5, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài, chiều cao bằng 5/6 chiều rộng. TÍNH DT xung quanh và DT toàn phần của hình hộp chữ nhật đó
Viết một bình luận