Một hình lập phương có cạnh 3cm.Nếu cạnh hình gấp lên 2 lần thì thể tích nó gấp lên mấy lần?

Photo of author

By Nevaeh

Một hình lập phương có cạnh 3cm.Nếu cạnh hình gấp lên 2 lần thì thể tích nó gấp lên mấy lần?

0 bình luận về “Một hình lập phương có cạnh 3cm.Nếu cạnh hình gấp lên 2 lần thì thể tích nó gấp lên mấy lần?”

 1. Nếu cạnh hình lập phương gấp lên 2 lần thì thể tích của nó gấp lên là:

           $\ 2 × 2 × 2 = 8$ ( lần )

                   Đáp số: $\ 8$ lần

                  

                                      

 2. Giải thích các bước giải:

  Nếu cạnh hình lập phương gấp lên $2$ lần thì thể tích nó gấp lên số lần là:

  $2 \times 2 \times 2 = 8$ (lần)

  Đáp số: $8$ lần 

Viết một bình luận