Một hình lập phương có thể tích 125cm3.Vậy diện tích toàn phần của hình lập phương đó là làm hộ mik sẽ vote

Photo of author

By Valentina

Một hình lập phương có thể tích 125cm3.Vậy diện tích toàn phần của hình lập phương đó là
làm hộ mik sẽ vote
Leave a Comment