một hộp đựng 6 viên bi đỏ ,5 viên bi vàng 7 viên bi xanh . Không nhình vào hộp ít nhất lấy được 5 viên bi cùng màu

Photo of author

By Samantha

một hộp đựng 6 viên bi đỏ ,5 viên bi vàng 7 viên bi xanh . Không nhình vào hộp ít nhất lấy được 5 viên bi cùng màu
Viết một bình luận