Một khối gỗ hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m chiều rộng 0,3m chiều cao 0,5m .Người ta cắt ở một góc 1 khối gỗ hình lập phương cạnh 0,3m .tính thể tíc

By Gianna

Một khối gỗ hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m chiều rộng 0,3m chiều cao 0,5m .Người ta cắt ở một góc 1 khối gỗ hình lập phương cạnh 0,3m .tính thể tích và diện tích toàn phần của khối gỗ còn lại

0 bình luận về “Một khối gỗ hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m chiều rộng 0,3m chiều cao 0,5m .Người ta cắt ở một góc 1 khối gỗ hình lập phương cạnh 0,3m .tính thể tíc”

 1. Lời giải : 
  Thể tích khối gỗ dạng hình chữ nhật là :

              2 x 0,3 x 0,5 = 0,3 (m³)

  Thể tích khối gỗ dạng hình lập phương bị cắt là :

             0,3 x 0,3 x 0,3 = 0,027 (m³)

  Thể tích khối gỗ còn lại là :

            0,3 – 0,027 = 0,273 (m³)

                                Đáp số : 0,273 m³

  Trả lời
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Thể tích khối gỗ HHCN là :

              2 x 0,3 x 0,5 = 0,3 (m³)
  Thể tích khối gỗ bị cắt là :

             0,3 x 0,3 x 0,3 = 0,027 (m³)
  Thể tích khối gỗ còn lại là :

            0,3 – 0,027 = 0,273 (m³)

  DTTP khối gỗ còn lại là:

  (2+0,3) x 2 x 0,5-0,3 x 0,3 x 6=1,76(m²)
                                Đáp số : TT: 0,273 m³

                                              DTTP: 1,76m²

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  Trả lời

Viết một bình luận