Quangcuong giúp mk nhé cần gấp Nhiệt phân 20 gam magie hiđroxit thì thu được chất rắn có khối lượng giảm 3,6 gam. Tìm hiệu suất phản ứng GIẢI CH

By Madelyn

Quangcuong giúp mk nhé cần gấp
Nhiệt phân 20 gam magie hiđroxit thì thu được chất rắn có khối lượng giảm 3,6 gam. Tìm hiệu suất phản ứng
GIẢI CHI TIẾT NHA

0 bình luận về “Quangcuong giúp mk nhé cần gấp Nhiệt phân 20 gam magie hiđroxit thì thu được chất rắn có khối lượng giảm 3,6 gam. Tìm hiệu suất phản ứng GIẢI CH”

 1. Mg(OH)2 $\buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow$ MgO+ H2O 

  m giảm= mH2O= 3,6g 

  nMg(OH)2= $\frac{10}{29}$ mol= nH2O (theo lí thuyết) 

  => mH2O= $\frac{10}{29}$.18= 6,2g 

  Vậy H= $\frac{3,6.100}{6,2}$= 58,06%

  Trả lời

Viết một bình luận