Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 560m. Người ta định làm một lối đi xung quanh rộng 4m. Tính kích thước ban đầu của vườn biết diện tích đất để

Photo of author

By Aaliyah

Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 560m. Người ta định làm một lối đi xung quanh rộng 4m. Tính kích thước ban đầu của vườn biết diện tích đất để trồng còn lại là 8512m2

0 bình luận về “Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 560m. Người ta định làm một lối đi xung quanh rộng 4m. Tính kích thước ban đầu của vườn biết diện tích đất để”

 1. Đáp án:

   ` 9648 m^2 `

  Giải thích các bước giải:

     Gọi chiều dài khu vườn là ` x ( m ) ` 

           chiều rộng khu vườn là ` y ( m ) `

   Vì chu vi khu vườn là ` 560 m ` 

  ⇒ ` x + y = 560/2 ( m ) `

  ⇒ ` x + y = 280 ( m ) `

  Người ta định làm 1 lối đi xung quanh rộng ` 4m `

  ⇒ Chiều dài để trồng là :  ` x – 4 ( m ) `

      Chiều rộng khu vườn để trồng trọt là : ` y – 4 ( m ) `

  Theo đề , diện tích còn lại để trồng là ` 8512 m^2`

  ⇒ Ta có phương trình :

  ` ( x – 4 ) . ( y – 4 ) = 8512  ( m^2 ) `

  ` xy – 4x – 4y – 16 = 8512 ( m^2 ) `

  ` xy – 4 . ( x + y ) `    = 8528 ( m^2 ) `

  Mà ` x + y = 280 m `

  ⇒ ` xy – 4 . 280 = 8528 ( m^2 ) `

      ` xy – 1120    = 8528 ( m^2 ) `

      ` xy               = 9648 m^2      `

    Vậy kích thước ban đầu của khu vườn hình chữ nhật là ` 9648 m^2 `

    

Viết một bình luận