một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 7m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. tính chu vi mảnh đó? A: 42m B:56m C:60m

Photo of author

By Adalynn

một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 7m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. tính chu vi mảnh đó?
A: 42m
B:56m
C:60m
Leave a Comment