một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. tính chu vi và diện tích mảnh đất đó biết rằng nếu tăng chiều rộng lên 8m thì được hình v

Photo of author

By Gianna

một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. tính chu vi và diện tích mảnh đất đó biết rằng nếu tăng chiều rộng lên 8m thì được hình vuông
Viết một bình luận