một mảnh đất hình tam giác có độ dài cạnh đáy là 6,5 m chiều cao 4,2 m Người ta sử dụng 25% để trồng hoa tính diện tích phần đất trồng hoa

Photo of author

By Skylar

một mảnh đất hình tam giác có độ dài cạnh đáy là 6,5 m chiều cao 4,2 m Người ta sử dụng 25% để trồng hoa tính diện tích phần đất trồng hoa

0 bình luận về “một mảnh đất hình tam giác có độ dài cạnh đáy là 6,5 m chiều cao 4,2 m Người ta sử dụng 25% để trồng hoa tính diện tích phần đất trồng hoa”

 1. Diện tích mảnh đất đó là:

  6,5×4,2÷2= 13,65(m²).

  Diện tích trồng hoa là:

  13,65÷100×25= 3,4125(m²).

                      Đáp số: 3,4125m².

 2.                GIẢI

  Diện tích mảnh đất hình tam giác là 

  6,5 x 4,2 : 2 = 13,65 ( m² )

  Diện tích trồng hoa là 

  13,65 : 100 x 25 = 3,4125 ( m² )

  Đáp số : 3,4125 m²

  CHÚC BẠN HỌC TỐT NHỚ CẢM ƠN VOTE CHO MÌNH 5 SAO VÀ CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHÉ!!

                            CẢM ƠN BẠN NHIỀU LẮM !!

   

Viết một bình luận