Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 45 m và bằng 2/3 chiều dài a .Tính diện tích mảnh vườn B.trên mảnh vườn đó người ta trồng rau hết 80% diện

By Gabriella

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 45 m và bằng 2/3 chiều dài
a .Tính diện tích mảnh vườn
B.trên mảnh vườn đó người ta trồng rau hết 80% diện tích tính diện tích đất còn lại chưa được sử dụng

0 bình luận về “Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 45 m và bằng 2/3 chiều dài a .Tính diện tích mảnh vườn B.trên mảnh vườn đó người ta trồng rau hết 80% diện”

 1. a) Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật đó là: $45÷\dfrac{2}{3}=67,5(m)$

  Diện tích mảnh vườn là: $45×67,5=3037,5$$($$m^{2}$$)$.

  b) Đổi: $80$%$=\dfrac{4}{5}$

  Diện tích mảnh vườn dùng để trồng rau là: $3037,5×$$\dfrac{4}{5}$$=2430$$($$m^{2}$$)$

  Diện tích đất trên mảnh vườn chưa được sử dụng là: $3037,5-2430=607,5$$($$m^{2}$$)$

  Đáp số: a)$3037,5m^{2}$

                 b)$607,5m^{2}$

  CHÚC BẠN HOK TỐT!!!!

  Trả lời
 2. Chiều rộng mảnh vườn là:

  45 : $\frac{2}{3}$ = 67,5 (m)

  a) Diện tích mảnh vườn là:

   45 x 67,5 = 3037,5 ($m^{2}$ )

  b) Diện tích đất trồng rau là:

  3037,5 : 100 x 80 = 2430 ($m^{2}$)

  Diện tích đất còn lại là:

  3037,5 – 2430 = 607,5 ($m^{2}$)

  Đ/s: a) 3037,5$m^{2}$

  b) 607,5$m^{2}$

  nocopy

  #minhkhongcoten

  cho mk ctlhn nhé

  6

     3

  6

  Trả lời

Viết một bình luận