Những biểu hiện chứng tỏ Nhật Bản tiến sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc (Bài 12/lớp 8)

By Athena

Những biểu hiện chứng tỏ Nhật Bản tiến sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc (Bài 12/lớp 8)

0 bình luận về “Những biểu hiện chứng tỏ Nhật Bản tiến sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc (Bài 12/lớp 8)”

 1. Thứ nhất: sự xuất hiện các công ty độc quyền chi phối nền kinh tế, như: Mít-xưi, Mít-su-bi-si,…

  – Thứ hai: Nhật Bản tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược, đó là: Chiến tranh Đài Loan (1874), Chiến tranh Trung – Nhật (1894 – 1895), Chiến tranh đế quốc Nga – Nhật (1904 – 1905).

  Trả lời
 2. TRẢ LỜI:

  – Thứ nhất: sự xuất hiện các công ty độc quyền chi phối nền kinh tế như: Mitxui, Mitxubishi …Chủ nghĩa tư bản có hai giai đoạn phát triển là: chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh và chủ nghĩa tư bản độc quyền. Chủ nghĩa tư bản độc quyền còn gọi là chủ nghĩa đế quốc. Như vậy, đặc điểm chung nhất của chủ nghĩa đế quốc ở tất cả các nước là sự xuất hiện của các công ty độc quyền, và Nhật cũng không nằm ngoài quy luật chung ấy

  – Thứ hai: Nhật Bản tiến hành bành trướng lãnh thổ bằng việc đẩy mạnh chiến tranh xâm lược qua hai cuộc chiến tranh Trung – Nhật (1894), Nga – Nhật (1904-1905).

  HỌC TỐT NHÉ !

  Trả lời

Viết một bình luận