một mảnh vườn hình cn có chu vi là 240m .chiều dài hơn chiều rộng là 8m .tính chiều dài .chiều rộng và diện tích mảnh vườn đó

Photo of author

By Gabriella

một mảnh vườn hình cn có chu vi là 240m .chiều dài hơn chiều rộng là 8m .tính chiều dài .chiều rộng và diện tích mảnh vườn đó
Leave a Comment