: Một mảnh vườn hình vuông có diện tích bằng diện tích của một hình chữ nhật có chiều dài là 9 m và chiều rộng là 4 m. Hỏi cạnh của mảnh vườn hình vuô

By Hailey

: Một mảnh vườn hình vuông có diện tích bằng diện tích của một hình chữ nhật có chiều dài là 9 m và chiều rộng là 4 m. Hỏi cạnh của mảnh vườn hình vuông đó bằng bao nhiêu ?
A. 6m B. 8m C. 7m D. 36m
GIẢI THÍCH LUÔN NHÉ !

0 bình luận về “: Một mảnh vườn hình vuông có diện tích bằng diện tích của một hình chữ nhật có chiều dài là 9 m và chiều rộng là 4 m. Hỏi cạnh của mảnh vườn hình vuô”

 1. Diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật là : 

  9 x 4 = 36 ( m vuông ) 

  Mà diện tích của hình chữ nhật bằng diện tích của hình vuông nên diện tích hình vuông bằng 36 m vuông

  Một cạnh của một hình vuông là 

   36 : 6 = 6 (m ) 

  Đáp số : 6 m

   => Chọn A

   

  Trả lời
 2. Diện tích hình chữ nhật là:

  9.4=36(m2)

  Mà mảnh vườn hình vuông có diện tích bằng hình chữ nhật

  ==>Diện tích hình vuông=36(m2)

  ==>Cạnh hình vuông là 6m

  . Chon A

  Trả lời

Viết một bình luận