2x.(x-1)=2-4 Giúp mik câu này với mik cảm ơn

By Reagan

2x.(x-1)=2-4
Giúp mik câu này với mik cảm ơn

0 bình luận về “2x.(x-1)=2-4 Giúp mik câu này với mik cảm ơn”

 1. Ta có 2x.(x-1)=-2

  =>x.(x-1)=-1

  =>x và x-1 thuộc Ư(-1)={-1,1}

  Ta có bảng :

  x’     -1   1

  x-1   1  -1

  x      2    0

  Vậy (x’,x)={ (-1,2) ; (1,0) }

  #nocopy#tất cả là có trong đầu

  chúc bạn học tốt

   

  Trả lời
 2. Đáp án:

  Ta có :

  $2x.(x-1) = 2-4$

  $⇔ 2x^2-2x=-2$

  $⇔x^2-x=-1$

  $⇔x^2-x+1=0$

  $⇔(x-\dfrac{1}{2})^2+\dfrac{3}{4} = 0 $ ( Vô lí )

  Vậy pt đã cho vô nghiệm.

   

  Trả lời

Viết một bình luận