Một miếng đất hình chữ nhật có chiều rộng là x ( mét ). Chiều dài miếng đất hơn chiều rộng 15m A) hãy viết biểu thức đại số biểu thị diện tích của miế

By Samantha

Một miếng đất hình chữ nhật có chiều rộng là x ( mét ). Chiều dài miếng đất hơn chiều rộng 15m
A) hãy viết biểu thức đại số biểu thị diện tích của miếng đất ?
Biết diện tích hcn đc tính theo công thức : S =a.b
( trong đó S là hcn, a là chiều dài, b là chiều rộng)
B) tính diện tích của miếng đất khi x = 5m

0 bình luận về “Một miếng đất hình chữ nhật có chiều rộng là x ( mét ). Chiều dài miếng đất hơn chiều rộng 15m A) hãy viết biểu thức đại số biểu thị diện tích của miế”

 1. Đáp án:

  a)

  Biểu thức đại số biểu thị diện tích miếng đất là: `x(x+15)\ (m^2)`

  b) 

  Diện tích miếng đất là `300m^2`

  Giải thích các bước giải:

  a)

  Biểu thức đại số biểu thị diện tích miếng đất là:

       `x(x+15)\ (m^2)`

  b)

  Chiều dài miếng đất là:

       `15+5=20(m)`

  Diện tích miếng đất là:

       `15.20=300(m^2)`

  Trả lời
 2. Đáp án+Giải thích các bước giải:

  `a)`

  Chiều dài miếng đất là: `x+15(m)`

  Diện tích miếng đất là: `x(x+15)(m^2)`

  `b)`

  `x=5` , diện tích miếng đất là:

  `5.(5+15)=5.20=100(m^2)`

   

  Trả lời

Viết một bình luận