Một mô tô đi được c đến b với vận tốc 50 km/giờ. Ô tô đi được 45 phút thì một ô tô cũng đi từ c với vận tốc 55 km/giờ đuổi theo. Tìm thời gian hai xe

By Camila

Một mô tô đi được c đến b với vận tốc 50 km/giờ. Ô tô đi được 45 phút thì một ô tô cũng đi từ c với vận tốc 55 km/giờ đuổi theo. Tìm thời gian hai xe đi để gặp nhau

0 bình luận về “Một mô tô đi được c đến b với vận tốc 50 km/giờ. Ô tô đi được 45 phút thì một ô tô cũng đi từ c với vận tốc 55 km/giờ đuổi theo. Tìm thời gian hai xe”

 1. $#Đáp án + Giải thích các bước giải :$

  Ta có : `45` phút `= 0,75` giờ

  Thời gian để `2` xe gặp nhau là :

  `55 : 50 = 1,1` ( giờ )

  Thời gian `2` xe gặp nhau lúc :

  `1,1 + 0,75 = 1,85` ( giờ ) `=1` giờ `51` phút

  Đáp số : `1` giờ `51` phút

  $#Cam$

   

  Trả lời
 2. 45 phút = 0,75 giờ

  Thời gian hai xe gặp nhau là :

  55 ÷ 50 = 1,1 (giờ)

  Tổng thời gian 2 xe gặp nhau là :

  1,1 + 0,75 = 1,85 (giờ)

  Đáp số : 1,85 giờ

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm