Một người đi từ A đến B với vận tốc 4km/h và dự định đến B lúc 11h45. Đi được 4/5 quãng đường AC thì người đó đi tiếp đến B với vận tốc 3km/h nên đến

By Savannah

Một người đi từ A đến B với vận tốc 4km/h và dự định đến B lúc 11h45. Đi được 4/5 quãng đường AC thì người đó đi tiếp đến B với vận tốc 3km/h nên đến B lúc 12h cùng ngày. Tính AB.
giải theo phương pháp đại số lớp 5 nha

0 bình luận về “Một người đi từ A đến B với vận tốc 4km/h và dự định đến B lúc 11h45. Đi được 4/5 quãng đường AC thì người đó đi tiếp đến B với vận tốc 3km/h nên đến”

 1. Đáp án:

  Thời gian từ 11 giờ 45 phút đến 12 giờ:
  12 giờ – 11 giờ 45 phút = 15 phút = 0,25 giờ
  Nếu người đó đi với vận tốc 4km/giờ đến 12 giờ thì qua khỏi B:
  4 x 0,25 = 1 (km)
  Hiệu hai vận tốc:
  4 – 3 = 1 (km/giờ)
  Thời gian người đó đi với vận tốc 3km/giờ:
  1 : 1 = 1 (giờ)
  1/5 quãng đường dài:
  3 x 1 = 3 (km)
  Quãng đường AB dài:
  3 x 5 = 15 (km)
  Đáp số: 15 km

   

  Trả lời
 2. Đáp án:

  15 km

  Giải thích các bước giải:

  Thời gian từ 11 giờ 45 phút đến 12 giờ:
  12 giờ – 11 giờ 45 phút = 15 phút = 0,25 giờ
  Nếu người đó đi với vận tốc 4km/giờ đến 12 giờ thì qua khỏi B:
  4 x 0,25 = 1 (km)
  Hiệu hai vận tốc:
  4 – 3 = 1 (km/giờ)
  Thời gian người đó đi với vận tốc 3km/giờ:
  1 : 1 = 1 (giờ)
  1/5 quãng đường dài:
  3 x 1 = 3 (km)
  Quãng đường AB dài:
  3 x 5 = 15 (km)
  Đáp số: 15 km

  Lớp 5 chưa học đại số nha

  Giờ cũng chưa học chuyển động đều nữa

  Trả lời

Viết một bình luận