một ô tô đi từ A đến B với vận tốc trung bình 60 km/h . lúc trở về vẫn trên quãng dường đó , ô tô từ B về A với vận tốc nhỏ hơn vận tốc lúc đi 20km/h

By Gianna

một ô tô đi từ A đến B với vận tốc trung bình 60 km/h . lúc trở về vẫn trên quãng dường đó , ô tô từ B về A với vận tốc nhỏ hơn vận tốc lúc đi 20km/h nên thời gian lúc trở về hết nhiều hơn lúc đi là 30 phút . tính độ dài quãng đường AB

0 bình luận về “một ô tô đi từ A đến B với vận tốc trung bình 60 km/h . lúc trở về vẫn trên quãng dường đó , ô tô từ B về A với vận tốc nhỏ hơn vận tốc lúc đi 20km/h”

 1. Đáp án:

   Gọi x(km)là CDQD AB(x>0)

  Tgian lúc đi $\frac{x}{60}$ 

  Vì vtoc lúc đi ít hơn 20km/h nên 60-20=40km/h

  Tgian lúc về $\frac{x}{40}$ 

  Đổi 30p=$\frac{1}{2}$

  Tgian về nhiều hơn tgian đi ,nên ta có pt:

  $\frac{x}{40}$- $\frac{x}{60}$=$\frac{1}{2}$

  =>x($\frac{1}{40}$- $\frac{1}{60}$)= $\frac{1}{2}$

  =>x$\frac{1}{120}$ =$\frac{1}{2}$

  =>x=60(N) Vậy CDQD AB là 60km

  Giải thích các bước giải:

  Gọi x

  Lập pt

  Giải pt đã lập và so sách đk

  Vậy…

  Giải thích các bước giải:

   

  Trả lời
 2. Gọi độ dài quãng đường AB là x(km) (x>0)

   thời gian ô tô đi là $\frac{x}{60}$h

  vận tốc ô tô lúc về là 60-20=40 (km/h)

  thời gian ô tô về là $\frac{x}{40}$h

   do thời gian lúc trở về hết nhiều hơn lúc đi là 30 phút=$\frac{1}{2}$h nên

       $\frac{x}{40}$ -$\frac{x}{60}$ =$\frac{1}{2}$ 

  ⇒ 3x – 2x = 60

  ⇔ x= 60

   Vậy độ dài quãng đường AB là 60km

  Trả lời

Viết một bình luận