Nguồn sáng nào dưới đây không phát ra ánh sáng trắng? Một ngôi sao. Bóng đèn ống thông dụng. Một đèn LED vàng. Bóng đèn pin đang sáng

Photo of author

By Adalyn

Nguồn sáng nào dưới đây không phát ra ánh sáng trắng?
Một ngôi sao.
Bóng đèn ống thông dụng.
Một đèn LED vàng.
Bóng đèn pin đang sáng

0 bình luận về “Nguồn sáng nào dưới đây không phát ra ánh sáng trắng? Một ngôi sao. Bóng đèn ống thông dụng. Một đèn LED vàng. Bóng đèn pin đang sáng”

  1. Đáp án:

    Một đèn LED vàng.

    Giải thích các bước giải:

     Đèn LED vàng thì phát ra ánh sáng màu vàng.

Viết một bình luận