một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m,chiều rộng 6m,chiều cao 3,5m.Người ta sơn trần nhà và bốn mặt tường phía trong phòng học,mỗi mét

By Iris

một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m,chiều rộng 6m,chiều cao 3,5m.Người ta sơn trần nhà và bốn mặt tường phía trong phòng học,mỗi mét vuông hết 25000 đồng tiền sơn.Biết diện tích của các cửa là 15m2[15 mét vuông],hỏi sơn phòng học đó hết tất cả bao nhiêu tiền sơn?
bài này từ đề kiểm tra của mik nha!

0 bình luận về “một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m,chiều rộng 6m,chiều cao 3,5m.Người ta sơn trần nhà và bốn mặt tường phía trong phòng học,mỗi mét”

 1. Diện tích xung quanh của phòng học đó là:

  `(8+6)×2×3,5=98(m²)`

  Diện tích trần nhà của phòng học đó là:

  `8×6=48(m²)`

  Diện tích cần sơn của phòng học đó là:

  `98+48-15=131(m²)`

  Sơn phòng học đó hết số tiền là:

  `131×25 000 = 3275000(đồng)`

               Đ/s: 3 275 000 đồng

  Trả lời
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  diện tích xung quanh là :

  (8+6)×2×3,5 = 98m² 

  diện tích trần nhà là :

  8×6=48m²

  diện tích lăn sơn là:

  98+48-15=131m²

  sơn phòng học đó hết số tiền là :

  131×25000=3275000đồng

  đáp số : 3275000 đồng

  Trả lời

Viết một bình luận