Cho các công thức hóa học sau: Fe2O3; FeCl2; Fe(OH)2; Fe2(SO4)3. Hãy cho biết: a. Số nguyên tử mỗi nguyên tố trong phân tử mỗi chất. b. Số mol nguyên

By Aaliyah

Cho các công thức hóa học sau: Fe2O3; FeCl2; Fe(OH)2; Fe2(SO4)3. Hãy cho biết:
a. Số nguyên tử mỗi nguyên tố trong phân tử mỗi chất.
b. Số mol nguyên tử mỗi nguyên tố trong một mol mỗi chất.
c. Khối lượng mol của mỗi chất.

0 bình luận về “Cho các công thức hóa học sau: Fe2O3; FeCl2; Fe(OH)2; Fe2(SO4)3. Hãy cho biết: a. Số nguyên tử mỗi nguyên tố trong phân tử mỗi chất. b. Số mol nguyên”

 1. a.

  FeCl2: có 1 nguyên tử sắt, 2 nguyên tử clo

  Fe(OH)2 có: 1 nguyên thử sắt; 2 nguyên tử oxi; 2 nguyên tử hidro

  Fe2(SO4)3 có: 2 nguyên tử sắt; 3 nguyên tử lưu huỳnh; 12 nguyên tử oxi

  b. 

  FeCl2: có 1mol nguyên tử sắt; 2 mol nguyên tử Cl

  Fe(OH)2: có có 1mol nguyên tử sắt; 2 mol nguyên tử oxi; 2 mol nguyên tử hydro

  Fe2(SO4)3 có: 2 mol nguyên tử sắt, 3 mol nguyên tử lưu huỳnh; 12mol nguyên tử oxi

  c. Khối lượng mol:

  MFeCl2=127đvC

  MFe(OH)2=90đvC

  MFe2(SO4)3=400đvC

   

  Trả lời

Viết một bình luận