một thửa vườn hình chữ nhật có chiều dài là 4/5 km , chiều rộng 7/10 km a. tính nửa chu vi thửa vườn [bằng km] b. tính chiều dài

Photo of author

By Charlie

một thửa vườn hình chữ nhật có chiều dài là 4/5 km , chiều rộng 7/10 km
a. tính nửa chu vi thửa vườn [bằng km]
b. tính chiều dài hơn chiều rộng bao nhiêu

0 bình luận về “một thửa vườn hình chữ nhật có chiều dài là 4/5 km , chiều rộng 7/10 km a. tính nửa chu vi thửa vườn [bằng km] b. tính chiều dài”

 1. a. Nửa chu vi là:

  $\frac{4}{5}$ + $\frac{7}{10}$ = $\frac{3}{2}$ (km)

  b. Chiều dài hơn chiều rộng là:

  $\frac{4}{5}$ – $\frac{7}{10}$ = $\frac{1}{10}$ (km)

                            Đáp số: a.$\frac{3}{2}$ km

                                        b. $\frac{1}{10}$ km

   

  Giải thích các bước giải:

   

Viết một bình luận