một tổ sản xuất theo kế hoạch phải làm xong một số sản phẩm trong 18 ngày. Do mỗi ngày vượt mức 5 sản phẩm nên sau 16 ngày, tổ không những hoàn thành

By Kennedy

một tổ sản xuất theo kế hoạch phải làm xong một số sản phẩm trong 18 ngày. Do mỗi ngày vượt mức 5 sản phẩm nên sau 16 ngày, tổ không những hoàn thành kế hoạch mà còn làm thêm được 20 sản phẩm.tính số sản phẩm tổ phải làm theo kế hoạch, giải toán bằng cách lập trường, làm hộ mik ạ, mik cảm ơn trc
Viết một bình luận