một tổ sản xuất theo kế hoạch phải làm xong một số sản phẩm trong 18 ngày. Do mỗi ngày vượt mức 5 sản phẩm nên sau 16 ngày, tổ không những hoàn thành

Photo of author

By Kennedy

một tổ sản xuất theo kế hoạch phải làm xong một số sản phẩm trong 18 ngày. Do mỗi ngày vượt mức 5 sản phẩm nên sau 16 ngày, tổ không những hoàn thành kế hoạch mà còn làm thêm được 20 sản phẩm.tính số sản phẩm tổ phải làm theo kế hoạch, giải toán bằng cách lập trường, làm hộ mik ạ, mik cảm ơn trc

0 bình luận về “một tổ sản xuất theo kế hoạch phải làm xong một số sản phẩm trong 18 ngày. Do mỗi ngày vượt mức 5 sản phẩm nên sau 16 ngày, tổ không những hoàn thành”

 1. Gọi số sản phẩm phải làm theo kế hoạch là $x$(sản phẩm)

  Vậy số sản phẩm làm đc mỗi ngày theo kế hoạch là $\dfrac{x}{18}$(sản phẩm/ngày)

  Số sản phẩm làm đc mỗi ngày theo thực tế là $\dfrac{x+20}{16}$(sản phẩm/ngày)

  Do khi đó mỗi ngày vượt mức 5 sản phẩm nên ta có

  $\dfrac{x+20}{16} = \dfrac{x}{18} + 5$

  $<-> 9(x+20) = 8x + 5.144$

  $<-> x = 540$

  Vậy số sản phẩm tổ làm theo kế hoạch là $540$(sản phẩm).

 2. $\text{Gọi số sp tổ phải sx theo kế hoạch là: x (sp) (x ∈ N*)}$

  $\text{Số sp tổ đã sx theo thực tế: x + 20 (sp)}$

  $\text{Số sp tổ phải sx mỗi ngày theo kế hoạch: $\dfrac{x}{18}$ (sp)}$

  $\text{Số sp tổ đã sx mỗi ngày theo thực tế: $\dfrac{x+20}{16}$ (sp)}$

  $\text{Vì đã vượt mức mỗi ngày 5 sp}$

  $\text{⇒ Ta có pt:}$

  `\frac{x+20}{16} – x/18 = 5`

  `⇔ \frac{9(x+20)}{144} – 8x/144 = 720/144`

  `⇒ 9(x + 20) – 8x = 720`

  `⇔ 9x + 180 – 8x = 720`

  `⇔ x = 540 (TM)`

  $\text{Vậy số sp phải sx theo kế hoạch là: 540 sp}$

Viết một bình luận