Một trường tiểu học xây một cái bể bơi trong trường dành cho các em học sinh . Bể bơi dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 15m , ch

By Kaylee

Một trường tiểu học xây một cái bể bơi trong trường dành cho các em học sinh . Bể bơi dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 15m , chiều rộng 10m và chiều cao 0,8m .
a) Xung quanh bể và đáy bể được lát gạch . Tính diện tích phần bể được lát gạch , biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể .
b) Để lát bể , người ta sử dụng các viên gạch hình vuông màu xanh dương , đậm nhạt xen kẽ nhau , mỗi viên có cạnh 20cm . Tính số viên gạch cần để lát bể bơi trên .

0 bình luận về “Một trường tiểu học xây một cái bể bơi trong trường dành cho các em học sinh . Bể bơi dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 15m , ch”

 1. Diện tích xung quanh bể là:

  Diện tích đáy bể là:

  Diện tích được lát gạch là:

  Diện tích mỗi viên gạch là:

  Số viên gạch dùng để lát bể là:

   

  Trả lời
 2. Diện tích xung quanh bể là:

  `(15+10)xx2xx0,8=40(m^2)`

  Diện tích đáy bể là:

  `15xx10=150(m^2)`

  Diện tích được lát gạch là:

  `40+150=190(m^2)`

  `20cm=0,2m`

  Diện tích mỗi viên gạch là:

  `0,2xx0,2=0,04(m^2)`

  Số viên gạch dùng để lát bể là:

  `190:0,04=4750` viên

  Đáp số: `a)190m^2`

                 `b)4750` viên.

  Trả lời

Viết một bình luận