A,B thuộc Ox, OA =10cm,OB =5cm.a)tính ab=?.b)chứng tỏ B là trung điểm của oa ko?.c)lấy 5 điểm khacsthuoocj Ox. có nhiều đoạn thẳng thuộc OX

By Savannah

A,B thuộc Ox, OA =10cm,OB =5cm.a)tính ab=?.b)chứng tỏ B là trung điểm của oa ko?.c)lấy 5 điểm khacsthuoocj Ox. có nhiều đoạn thẳng thuộc OX

0 bình luận về “A,B thuộc Ox, OA =10cm,OB =5cm.a)tính ab=?.b)chứng tỏ B là trung điểm của oa ko?.c)lấy 5 điểm khacsthuoocj Ox. có nhiều đoạn thẳng thuộc OX”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a)Trên tia Ox, có OA= 10cm, OB= 5cm⇒ OA>OB(vì 10cm> 5cm)⇒ B nằm giữa O và A (1)

  Vì B nằm giữa O và A nên

  OB+AB= OA

  5+ AB= 10

       AB=   10-5= 5(cm)

   Vậy AB= 5cm 

  b) Vì OB= 5cm mà AB = 5cm ⇒ OB= AB(2)

  Từ 1 và 2 ⇒ B là trung điểm của OA

       

   

  Trả lời

Viết một bình luận