Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 2o m xuống đất , g=10m/s^2 . Hãy tính : a, thời gian rơi

Photo of author

By Ruby

Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 2o m xuống đất , g=10m/s^2 . Hãy tính : a, thời gian rơi? b, vận tốc tại nơi chạm đất?

0 bình luận về “Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 2o m xuống đất , g=10m/s^2 . Hãy tính : a, thời gian rơi”

  1. Đáp án: t=2s

    V=20m/s

    Giải thích các bước giải: theo đề bài ta có h=20m và g=10m/s^2

    t= √2.h/g = √2.20/10=2s

    V=g.t=10.2=20m/s

Viết một bình luận