một viên bi A đc thả rơi từ độ cao 120m . Cùng lúc đó 1 viên bi B đc bắn vs tốc độ 30m/s theo phương thẳng từ dưới đất lên chạm vào bi A. Biết B đi ch

Photo of author

By Mackenzie

một viên bi A đc thả rơi từ độ cao 120m . Cùng lúc đó 1 viên bi B đc bắn vs tốc độ 30m/s theo phương thẳng từ dưới đất lên chạm vào bi A. Biết B đi chậm dần đều với gia tốc 10m/s, bỏ qua sức cản của k khí.Chọn gốc tọa độ ở mặt đất, chiều dương hướng lên, gốc thời gian lúc 2 viên bị bắt đầu chuyển động,g=10m/s2. Tính thời gian 2 viên bi gặp nhau?

0 bình luận về “một viên bi A đc thả rơi từ độ cao 120m . Cùng lúc đó 1 viên bi B đc bắn vs tốc độ 30m/s theo phương thẳng từ dưới đất lên chạm vào bi A. Biết B đi ch”

 1. Đáp án:

  Chọn hệ quy chiếu như đề bài, phương trình chuyển động của 2 vật là:

  Vật A: $x_A=120-\frac{1}{2}gt^2$

  Vật B: $x_B=30.t-\frac{1}{2}gt^2$

  2 vật gặp nhau khi: $x_A=x_B$

  => $120-\frac{1}{2}gt^2=30.t-\frac{1}{2}gt^2$

  => $t=40s$

Viết một bình luận