một vườn cây HCN có diện tích là 789,25 mét vuông,chiều dài là 38,5m. Người ta muốn rào xung quanh vườn và làm cửa . Hỏi hàng rào xung quanh dai bao n

Photo of author

By Cora

một vườn cây HCN có diện tích là 789,25 mét vuông,chiều dài là 38,5m. Người ta muốn rào xung quanh vườn và làm cửa . Hỏi hàng rào xung quanh dai bao nhiêu mét, biết cửa vườn rộng 3,2 m

0 bình luận về “một vườn cây HCN có diện tích là 789,25 mét vuông,chiều dài là 38,5m. Người ta muốn rào xung quanh vườn và làm cửa . Hỏi hàng rào xung quanh dai bao n”

 1. Đáp án : 114,8 m

  Giải thích các bước giải:

  Chiều rộng của vườn hình chữ nhật là:
  789,25:38,5=20,5 (m)
  Chu vi vườn cây hình chữ nhật là:
  (38,5+25,5)×2=118 (m)
  Hàng rào xung quanh dài số mét là:
  118-3,2=114,8 (m)

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Chiều rộng của vườn là:

  789,25:38,5=20,5 (m)

  Chu vi vườn cây là:

  (38,5+25,5)×2=118 (m)

  Hàng rào xung quanh có chiều dài là

  118-3,2=114,8 (m)

  Đáp số: 114,8 m

Viết một bình luận