Câu 5 : Một bánh xe có đường kính là 7,5 dm. Bánh xe đó phải lăn bao nhiêu vòng để được quãng đường dài 2355m. A. 100 vòng B. 10 vòng C. 10 000 vòng

Photo of author

By Mackenzie

Câu 5 : Một bánh xe có đường kính là 7,5 dm. Bánh xe đó phải lăn bao nhiêu vòng để được quãng đường dài 2355m.
A. 100 vòng B. 10 vòng C. 10 000 vòng D. 1 000 vòng

0 bình luận về “Câu 5 : Một bánh xe có đường kính là 7,5 dm. Bánh xe đó phải lăn bao nhiêu vòng để được quãng đường dài 2355m. A. 100 vòng B. 10 vòng C. 10 000 vòng”

 1. Đáp án:

    D. 1 000 vòng

  Giải thích các bước giải:

              Đổi 7,5dm = 0,75m (cùng đơn vị đo)

  Ta có:   2355:(0,75.3,14)=1000 (vòng)

                Chúc Em Học Tốt !!

 2.     7,5 dm = 0,75 m

  Chu vi bánh xe là :

        0,75 x 3,14 = 2,355 (m)

  Bánh xe lăn được số vòng khi đi quãng đường 2355 m là :

        2355 : 2,355 = 1000 (vòng)

            ĐS : 1000 vòng 

  Vậy là câu D , 1000 vòng

   

Viết một bình luận