Năm 1401 sự kiện lịch sử gắn với cải cách của Hồ Quý Ly

By Alice

Năm 1401 sự kiện lịch sử gắn với cải cách của Hồ Quý Ly

0 bình luận về “Năm 1401 sự kiện lịch sử gắn với cải cách của Hồ Quý Ly”

  1. Về chính trị ông cải tổ hàng ngũ võ quan thay thế dần dần các võ quan cao cấp do quý tộc tôn thất nhà trần nắm giữ bằng những người không phải họ Trần nhưng có tài năng và thân cận với mình cho đổi tên một số đơn vị hành chính cấp F và quy định cụ thể kể rõ ràng cách làm việc của bộ máy chính quyền các cấp về kinh tế tài chính Hồ Quý Ly cho Phát hành tiền giấy thay thế tiền đồng ban hành chính hạn điền quy định lại biểu thuế Đinh Thế ruộng về xã hội Hồ Quý Ly ban hành chính sách hạn chế số lô tìm được nuôi của các Vương Hầu Quý Tộc quan lại về văn hóa giáo dục Hồ Quý Ly Bắt các nhà sư chưa đến 50 tuổi phải hoàn tục do dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm để dạy cho vua Trần và phi tần cung nữ chữ ông cũng sửa đổi cả chế độ thi cử học tập về quân sự sự để phòng giặc ngoại xâm Hồ Quý Ly đã thực hiện một số biện pháp nhằm tăng cường củng cố quân sự và quốc phòng

    nam-1401-su-kien-lich-su-gan-voi-cai-cach-cua-ho-quy-ly

    Trả lời
  2. Hồ Quý Ly (1400-1401) tự là Thánh Nguyên, cháu 16 đời của Trạng nguyên Hồ Hưng Dật, vốn gốc thuộc tộc Việt ở Chiết Giang, phương nam Trung Quốc, đời Hậu Hán (thời Ngũ Qúy) sang làm Thái thú Diễn Châu, sau định cư ở hương Bào Đột (Nghĩa Đàn, Nghệ An). Nhà Hồ cho đo đạc lại ruộng đất, cải cách chế độ thi cử, mở mang việc giáo dục, tăng cường quân đội thường trực, xây dựng các tuyến phòng thủ, lập xưởng đúc binh khí kỹ thuật để chống giặc phương Bắc.  Các cải cách của Hồ Quý Ly có tính chất toàn diện, có những cải cách đi trước thời đại, giá trị thực tiễn của nó đến nay vẫn còn hấp dẫn, nhiều nhà kinh tế nước ngoài đã ca ngợi Hồ Quý Ly là một nhà cải cách kinh tế lớn. Nhưng Hồ Quý Ly mắc tội giết vua Thiếu Đế cùng tôn tộc và quan lại nhà Trần, kể cả tướng Trần Khát Chân, gồm hơn 370 người để cướp ngôi nhà Trần. Do vậy bị nhân dân oán hận. Khi quân Minh sang xâm lược nước ta, Hồ Qúy Ly đã không tập hợp được lực lượng toàn dân đánh giặc, bố con Hồ Qúy Ly bị quân Minh bắt đem về Trung Quốc.

    Trả lời

Viết một bình luận