Nêu các chính sách đối nội của các vua thời Tần-Hán và tác động của những chính sách đó đối với xã hội phong kiến Trung Quốc

By Kennedy

Nêu các chính sách đối nội của các vua thời Tần-Hán và tác động của những chính sách đó đối với xã hội phong kiến Trung Quốc

0 bình luận về “Nêu các chính sách đối nội của các vua thời Tần-Hán và tác động của những chính sách đó đối với xã hội phong kiến Trung Quốc”

 1. cac chinh sach doi noi cua nha tan:

  + chia cac nuoc thanh cac quan,huyen va truc tiep cu quan lai den cai tri

  +ban hanh che do do luong va tin te thong nhat ca nuoc

  +bat hang trieu nhan dan di linh , di phu xay dap Van Li Truong Thanh, Vung A phong,Lang Li Son

  cac chinh sach doi ngoai cua nha han

  +Xoa bo che do ha khac cua ha tan

  + giam nhe to thue va suu dich cho nong dan, khuyen khich ho nhan ruong cay cay va khan hoang, phat trien san xuat nong ngiep

  Tac Dong

  Nho nhung chinh sach tren ma nen kinh te phat trien, trat tu xahoi on dinh, the nuoc vung manh

  Trả lời
 2. – Chính sách đối nội của các vua thời Tần:

  + Chia đất nước thành các quận, huyện và trực tiếp cử quan lại đến cai trị.

  + Ban hành chế độ đo lường và tiền tệ thống nhất cho cả nước.

  + Bắt hàng triệu nhân dân đi lính, đi phu xây đắp Vạn lí trường thành, cung A Phòng, lăng Li Sơn,…

  – Chính sách đối nội các vua thời Hán:

  + Xóa bỏ chế độ pháp luật hà khắc của nhà Tần.

  + Giảm nhẹ tô thuế và sưu dịch cho nông dân, khuyến khích họ nhận ruộng cày cấy và khẩn hoang, phát triển sản xuất nông nghiệp.

  => Tác động của những chính sách trên đối với xã hội phong kiến TQ:

  – Nhờ những chính sách trên mà nền kinh tế phát triển, trật tự xã hội ổn định, thế nước vững vàng.

  Trả lời

Viết một bình luận