nêu cảm nghĩ và ý nghĩa của em về câu ca dao: “Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm, Rượu hồng đào chưa nhấm đã say.”

Photo of author

By Vivian

nêu cảm nghĩ và ý nghĩa của em về câu ca dao:
“Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm,
Rượu hồng đào chưa nhấm đã say.”

0 bình luận về “nêu cảm nghĩ và ý nghĩa của em về câu ca dao: “Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm, Rượu hồng đào chưa nhấm đã say.””

  1. ns lên câu ca dao tục ngữ ns về đặc sản đặc trưng cuả người Quảng Nam về đặc sản của loại riệu hồng đào loại riệu làm cho con người ta mê say hòa quyện vào lòng người như trổ lên bao sức sống ns đến boa nhiêu cái sự trù phú của làng quê và cx đồng thời nhắc ts người phụ nữ lam lũ khổ cực …..

Viết một bình luận