Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong các chất rắn sau: CuO, BaCl2, Na2So4 hãy chọn một thuốc thử để nhận biết được 3 chất trên. Trình bày cách là

By Ivy

Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong các chất rắn sau: CuO, BaCl2, Na2So4 hãy chọn một thuốc thử để nhận biết được 3 chất trên. Trình bày cách làm và viết phương trình hóa học cho phản ứng. Các bạn giúp mình nha, mình cảm ơn.

0 bình luận về “Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong các chất rắn sau: CuO, BaCl2, Na2So4 hãy chọn một thuốc thử để nhận biết được 3 chất trên. Trình bày cách là”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Trích các mẫu thử và đánh số thứ tự:

  – Dùng dd HCl để nhặn biết các mẫu thử trên:

  + Mẫu thử nào xuất hiện dung dịch màu xanh lam đó là: CuO

  PT: CuO + 2HCl  CuCl2 + H2O

  + Mẫu thử nào không có hiện tượng gì đó là: BaCl2, Na2So4

  – Dùng dd H2SO4 để nhặn biết các mẫu thử trên:

  + Mẫu thử nào xuất hiện kết tủa trắng đó là: BaCl2

  PT: BaCl2+ H2SO4 BaSO4+2HCl

  + Mẫu thử nào không có hiện tượng gì đó là: Na2So4.

  cho mik câu trả lời hay nhất + cảm ơn nhé,please!!!!!

  học tốt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Trả lời
 2. Đáp án:

  Dùng \(H_2SO_4\)

  Giải thích các bước giải:

  Thuốc thử: \(H_2SO_4\)

  Cách nhận biết:

  Cho \(H_2SO_4\) vào 3 lọ dung dịch:

  – Lọ tạo dung dịch màu xanh lam là: \(CuO\)

  \(PTHH:CuO+H_2SO_4\to CuSO_4+H_2O\)

  – Lọ tạo kết tủa trắng là: \(BaCl_2\)

  \(PTHH:BaCl_2+H_2SO_4\to BaSO_4↓+2HCl\)

  – Lọ không hiện tượng là \(Na_2SO_4\)

  chúc bạn học tốt!

  Trả lời

Viết một bình luận