– Nêu đặc điểm phát triển của thằn lằn, ếch đồng ? – Nêu đặc điểm phát triển trong hình thức sinh sản của lớp thú ? – Nêu đặc điểm chung của cá, lưỡng

Photo of author

By Raelynn

– Nêu đặc điểm phát triển của thằn lằn, ếch đồng ?
– Nêu đặc điểm phát triển trong hình thức sinh sản của lớp thú ?
– Nêu đặc điểm chung của cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú ?
– Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay ?
Giúp mình vs ạ

0 bình luận về “– Nêu đặc điểm phát triển của thằn lằn, ếch đồng ? – Nêu đặc điểm phát triển trong hình thức sinh sản của lớp thú ? – Nêu đặc điểm chung của cá, lưỡng”

 1. Đáp án:

  Câu 2Hình thức sinh sản vô tính:
  Không có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái trong sự thụ tinh.
  Ví dụ:
   + Sự phân đôi cơ thể của động vật nguyên sinh….
   + Sinh sản sinh dưỡng: mọc chồi hoặc tái sinh của thủy tức.
  Hình thức sinh sản hữu tính:
  Có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái trong sự thụ tinh .
  Ví dụ:
  + Sự ghép đôi để trao đổi tinh dịch trong sinh sản của giun đất
  + Sự sinh sản của ĐVCXS…

  Câu 3

  Lớp cá:

  – Cá là động vật có xương sống thích nghi với đời sống hoàn toàn ở nước:

  + Bơi bằng vây, hô hấp bằng mang.

  + Tim 2 ngăn: 1 vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi.

  + Thụ tinh trong

  + Là động vật biến nhiệt 

  Chim 

  – Là động vật hằng nhiệt

   – cơ thể có lông vũ bao phủ

  – chi trước biến đổi thành cánh – có vỏ sừng

  – phổi có mạng ống khí, có túi khí tham gia hô hấp

  – tim 4 ngăn, máu đi nuôi có thể là máu đỏ tươi

  -trứng có vỏ đá vôi, được ấp nhờ thân nhiệt của chim bố mẹ

  Thú

   – là động vật có xương sống, có tổ chức cao nhất

  – có hiện tượng khai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ

  – có bộ lông mao bao phủ cơ

  – bộ răng phân hóa thành 3 loại: răng cửa, răng nanh, răng hàm

  – tim 4 ngăn

  – bộ não phát triển thể hiện ở bán cầu não và tiểu não

  – là động vật hằng nhiệt

  Bò sát

  – là động vật có xương sống, thích nghi với đời sống ở cạn

  – da khô, có vảy sừng

  – chi yếu, có vuốt sắc

  – phổi có nhiều vách ngăn

  – tim có vách hụt, máu pha đi nuôi cơ thể

  – thụ tinh trong, trứng có vỏ bao bọc, giàu noãn hoàng

  – là động vật biến nhiệt
  Lưỡng cư:

  – Là động vật có xương sống

  -thích nghi với đời sống vừa ở trên cạn vừa ở dưới nước

  – da trần ẩm ướt

  – di chuyển = 4 chi

  – hô hấp bằng phổi và da

  – tim 3 ngăn. máu đi nuôi cơ thể là máu pha

  – thụ tinh ngoài

  -là động vật biến nhiệt

  Câu 4

  Những đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay:

     – Thân hình thoi: giảm sức cản không khí khi bay.

     – Chi trước trở thành cánh: để bay.

     – Cơ thể được bao bọc bởi lông vũ xốp, nhẹ: giảm trọng lượng cơ thể.

     – Cánh và đuôi có lông ống, phiến lông rộng: giúp hình thành cánh và bánh lái (đuôi) giúp chim bay.

     – Mỏ bao bọc bởi chất sừng, hàm không răng: đầu nhẹ.

     – Cổ dài, đầu linh hoạt: quan sát tốt khi bay.

     – Chi sau 3 ngón linh hoạt: bám chắc vào cành cây khi hạ cán

  XIN CTLHN Ạ

   

 2. Đáp án

  Đặc điểm sinh sản lớp thú: … Sự sinh sản của lớp thú tiến hóa hơn so vối các lớp động vật khác ở chỗ: – Thú cho thai sinh phát triển trong tử cung, tiếp nhận chất dinh dưỡng từ mẹ khá tốt, tốt hơn là mang trứng của chim, bò sát,.. – Sữa thú có chất dinh dưỡng cao, nên con nhanh chóng phát triển.

  Bò sát: 
  Đặc điểm của thằn lằn + … 
  – Hô hấp = phổi 
  – Tim 3 ngăn, có vách hụt + 2 vòng tuần hoàn 
  – Máu fa nuôi cơ thể 
  – Động vật biến nhiệt 
  – Thụ tinh trong 
  – Có cơ quan giao phối 
  – Đẻ trứng trên cạn 
  Lưỡng cư: 
  – Da trần, ẩm 
  – Di chuyển = 4 chi 
  – Hô hấp = phổi & mang, da 
  – Tim 3 ngăn + 2 vòng tuần hoàn + máu fa nuôi cơ thể 
  – Đv biến nhiệt 
  – Có biến thái 
  – Sinh sản trong nước, thụ tinh ngoài 

  Những đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay:

     – Thân hình thoi: giảm sức cản không khí khi bay.

     – Chi trước trở thành cánh: để bay.

     – Cơ thể được bao bọc bởi lông vũ xốp, nhẹ: giảm trọng lượng cơ thể.

   

   

   

Viết một bình luận