Viết PTHH và cân bằng khi cho nước tác dụng với barioxit( BaO), bari ( Ba) , Canxioxit( CaO)

Photo of author

By Peyton

Viết PTHH và cân bằng khi cho nước tác dụng với barioxit( BaO), bari ( Ba) , Canxioxit( CaO)

0 bình luận về “Viết PTHH và cân bằng khi cho nước tác dụng với barioxit( BaO), bari ( Ba) , Canxioxit( CaO)”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   BaO + H2O –> Ba(OH)2 

   Ba  + 2H2O –> Ba(OH)2 +H2

   CaO + H2O –> Ca(OH)2

Viết một bình luận