nêu khái niệm ”tần số” của mỗi giá trị

Photo of author

By Kinsley

nêu khái niệm ”tần số” của mỗi giá trị

0 bình luận về “nêu khái niệm ”tần số” của mỗi giá trị”

  1. từ bảng thu nhập số liệu thông kê ban đầu có thể lập bảng tần số còn có tên gọi khác là bảng phân phối thực nghiệm của dấu hiệu

     

Viết một bình luận