nêu khái niệm ”tần số” của mỗi giá trị

By Kinsley

nêu khái niệm ”tần số” của mỗi giá trị

0 bình luận về “nêu khái niệm ”tần số” của mỗi giá trị”

  1. từ bảng thu nhập số liệu thông kê ban đầu có thể lập bảng tần số còn có tên gọi khác là bảng phân phối thực nghiệm của dấu hiệu

     

    Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm