Nêu tên các quốc gia cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào ?

Photo of author

By Raelynn

Nêu tên các quốc gia cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào ?

0 bình luận về “Nêu tên các quốc gia cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào ?”

 1. Tên: Ấn Độ, trung quốc, lưỡng hà, ai cập

  Tầng lớp:

  Quý tộc, nông dân, nô lệ

 2. Gồm 3 tầng lớp:

  +Nông dân:Là bộ phận đông đảo nhất và là lự lượng sản xuất chính.

  +Quý tộc,quan lại:Là tầng lớp trên trong xh,có của cải cà quyền thế

  +Nô lệ:Là tầng lớ thấp nhất trong xh.

Viết một bình luận