Nêu tên các quốc gia cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào ?

By Raelynn

Nêu tên các quốc gia cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào ?

0 bình luận về “Nêu tên các quốc gia cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào ?”

  1. Gồm 3 tầng lớp:

    +Nông dân:Là bộ phận đông đảo nhất và là lự lượng sản xuất chính.

    +Quý tộc,quan lại:Là tầng lớp trên trong xh,có của cải cà quyền thế

    +Nô lệ:Là tầng lớ thấp nhất trong xh.

    Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm