An viết một số bằng 3/14 của số M . Nhưng do sơ suất nên An đã viết một số bằng 3/4 của số M. Biết hiệu của số mới và số cũ bằng 150 (hoặc 300, tùy mã

Photo of author

By Alaia

An viết một số bằng 3/14 của số M . Nhưng do sơ suất nên An đã viết một số bằng 3/4 của số M. Biết hiệu của số mới và số cũ bằng 150 (hoặc 300, tùy mã đề). Tìm M help mình với mình muốn vào trường tốt

0 bình luận về “An viết một số bằng 3/14 của số M . Nhưng do sơ suất nên An đã viết một số bằng 3/4 của số M. Biết hiệu của số mới và số cũ bằng 150 (hoặc 300, tùy mã”

 1. Mã đề hiệu số mới & số cũ là 300 :

  Ta sẽ gọi số cũ là $\frac{3}{14}$xM, số mới là $\frac{3}{4}$xM

  Hiệu của số cũ & số mới là 300

  => $\frac{3}{4}$xM – $\frac{3}{4}$xM = 300

  => ( $\frac{3}{4}$ – $\frac{3}{14}$ ) xM = 300

  => $\frac{15}{28}$ x M = 300

  => M = 300 : $\frac{15}{28}$

  => M = 560

  Mã đề hiệu số cũ & số mới là 150 :

  Vì đơn giản là 150 = $\frac{1}{2}$ của 300 

  => 560 : 2

  => 280

  $vinhdabear$ ( sorry cái 150 mình hơi lười .-. )

   

 2. Gọi số cũ An viết là $\frac{3}{14}$xM , số mới là $\frac{3}{4}$xM 

  Hiệu của số mới và số cũ là 150

  ⇒$\frac{3}{4}$xM – $\frac{3}{14}$xM = 150

  ⇒($\frac{3}{4}$ – $\frac{3}{14}$) x M = 150

  ⇒$\frac{15}{28}$xM x M = 150

  ⇒ M = 150 : $\frac{15}{28}$

  ⇒ M = 280

  Vậy M = 280

  Tương tự với mã đề kia: 

  Gọi số cũ An viết là $\frac{3}{14}$xM , số mới là $\frac{3}{4}$xM 

  Hiệu của số mới và số cũ là 300

  ⇒$\frac{3}{4}$xM – $\frac{3}{14}$xM = 300

  ⇒($\frac{3}{4}$ – $\frac{3}{14}$) x M = 300

  ⇒$\frac{15}{28}$xM x M = 300

  ⇒ M = 300 : $\frac{15}{28}$

  ⇒ M = 560

  Vậy M = 560

  Chúc em học tốt, khúc mắc gì thì nhắn chị nhé^^

  #We_are_ONE!

   

Viết một bình luận