Nêu tóm tắt diễn biến và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa a) Mai Thúc Loan (cuộc khởi nghĩa thất bại) b) Phùng Hưng ( cuộc khởi nghĩa thắng lợi)

By Josephine

Nêu tóm tắt diễn biến và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa
a) Mai Thúc Loan (cuộc khởi nghĩa thất bại)
b) Phùng Hưng ( cuộc khởi nghĩa thắng lợi)

0 bình luận về “Nêu tóm tắt diễn biến và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa a) Mai Thúc Loan (cuộc khởi nghĩa thất bại) b) Phùng Hưng ( cuộc khởi nghĩa thắng lợi)”

 1. a)Năm 722 khởi nghĩa bùng nổ, nghĩa quân nhanh chóng chiếm được Hoan Châu, nhân dân ái Châu, Diễm Châu hưởng ứng, Mai Thúc Loan xây dựng căn cứ ở Sa Nam ( Nghệ An) và xưng đế gọi là Mai Hắc Đế. Mai Hắc Đế liên kết với nhân dân khắp Giao Châu và Chăm Pa tấn công thành Tống Bình và giành thắng lợi. – Giặc: Sau đó nhà Đường cử 10 vạn quân sang đàn áp .                 

  b)Khoảng năm 776 anh em Phùng Hưng đã nổi dậy khởi nghĩa ở Đường Lâm (Ba Vì Hà Tây), được nhân dân hưởng ứng và giành quyền làm chủ vùng đất của mình. – Sau đó Phùng Hưng kéo quân về bao vây phủ Tống Bình và đã chiếm được thành. – Phùng Hưng mất, con trai là Phùng An nối nghiệp cha. – Năm 791 nhà Đường sang đàn áp, Phùng Hưng ra hàng.

  Trả lời
 2. * Mai Thúc Loan

  – Diễn biến

  – Đầu thế kỉ thứ VII khởi nghĩa Hoan Châu, nhân dân Ái Châu, Diễn Cuâ hưởng ứng

  – Mai Thúc Loan xây dựng căn cứ ở Xa Nam xưng đế Mai Hắc Đế ( vua Đen )

  – Mai Hắc Đế liên kết với nhân dân Giao Châu  và Chăm – pa tấn công Tống Bình, Viên đô hộ Quang Sở Khách chạy về nước

  – Năm 722, nhà Đường đưa 10 vạn quân sang đàn áp. Mai Hắc Đế thua trận

  * Phùng Hưng

  – Phùng Hưng cùng em là Phùng Hải họp quân ở Đường Lâm khởi nghĩa được nhân dân hưởng ứng sao đó nghĩa quân tấn công và chiếm Tống Bình sắp đặt việt cai trị.

  – Năm 783, Phùng Hưng mất Phùng an nối nghiệp

  – Năm 791, nhà Đường sang đàn áp, Phùng An ra hàng

  * Ý nghĩa

  * Phùng Hưng

  – Phản ánh nỗi bất bình của nhân dân ta trước những chính sách tàn bạo của quân xâm lược

  – Thể hiện ý chí quật cường, mong muốn dân tộc được hòa bình, tự do của nhân dân ta.

  * Mai Thúc Loan

  – Tuy thất bại nhưng thể hiện được cũng thấy được sự bất khuất, không chịu khuất phục trước thế mạnh trước kẻ thù của từng tầng lớp xã hội dân tộc ta.

  Trả lời

Viết một bình luận