nêu ý nghĩa của những kí tự sau đây Ctrl + Shift +A Ctrl + T Ctrl + F Ctrl + Enter Ctrl + ( Ctrl + Shift + > Ctrl + Shift + <

Photo of author

By Peyton

nêu ý nghĩa của những kí tự sau đây
Ctrl + Shift +A
Ctrl + T
Ctrl + F
Ctrl + Enter
Ctrl + (
Ctrl + Shift + >
Ctrl + Shift + <

0 bình luận về “nêu ý nghĩa của những kí tự sau đây Ctrl + Shift +A Ctrl + T Ctrl + F Ctrl + Enter Ctrl + ( Ctrl + Shift + > Ctrl + Shift + <”

 1. Ctrl + F: Tìm kiếm cụm từ, số

  Ctrl + T: Lùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn văn bản vào 1 tab

  Ctrl + Shift + >: Tăng 2 cỡ chữ

  Ctrl + Shift + <: Giảm 2 cỡ chữ

  Ctrl + Shift + A: In hoa cả

  Ctrl + Enter: Ngắt trang

  Ctrl + (: Giảm cỡ chữ khi được bôi đen

Viết một bình luận