Người phụ nữ truyền thống xưa có còn phù hợp với ngày nay không ? Vì sao?

By Isabelle

Người phụ nữ truyền thống xưa có còn phù hợp với ngày nay không ? Vì sao?

0 bình luận về “Người phụ nữ truyền thống xưa có còn phù hợp với ngày nay không ? Vì sao?”

 1. $Làm$

  Người phụ nữ truyền thống xưa có còn phù hợp với ngày nay không ? 

  → Có,người phụ nữ truyền thống xưa còn phù hợp với ngày nay.

  Vì sao?

  →Người phụ nữ xưa và phụ nữ ngày nay tuy có khác về những địa vị xã hội. Thời xưa họ bị coi thường thì đến thời hiện đại công lao của họ như đã được nhìn nhận lại. Tuy nhiên ta vẫn nhận thấy được họ lại có những điểm chung đó chính là sự chịu thương chịu khó và giàu đức tính tốt đẹp cần có của một người phụ nữ.

  #Don

  Trả lời

Viết một bình luận