người ta quét vôi bên trong một căn phòng hình hộp cữ nhật có chiều dài 6m , chiều rộng 4,5 m , và chiều cao 4m,kể cả trần , biết rằng tổng dieenj tíc

Photo of author

By Caroline

người ta quét vôi bên trong một căn phòng hình hộp cữ nhật có chiều dài 6m , chiều rộng 4,5 m , và chiều cao 4m,kể cả trần , biết rằng tổng dieenj tích cửa sổ và cửa ra vào là 12 m2 .tìm diện tích phải quét vôi

0 bình luận về “người ta quét vôi bên trong một căn phòng hình hộp cữ nhật có chiều dài 6m , chiều rộng 4,5 m , và chiều cao 4m,kể cả trần , biết rằng tổng dieenj tíc”

 1. Diện tích xung quanh căn phòng đó:

        ( 6 + 4,5 ) × 2 × 4 = 84 ( m² )

  Diện tích cần quét vôi của căn phòng đó:

        84 + ( 6 × 4,5 ) – 12 = 99 ( m² )

 2.            Bài giải

  Diện tích xung quanh căn phòng đó:

        ( 6 + 4,5 ) × 2 × 4 = 84 ( m² )

  Diện tích cần quét vôi của căn phòng đó:

        84 + ( 6 × 4,5 ) – 12 = 99 ( m² )

                Đáp số : 99 m²

Viết một bình luận