người ta quét vôi bên trong một căn phòng hình hộp cữ nhật có chiều dài 6m , chiều rộng 4,5 m , và chiều cao 4m,kể cả trần , biết rằng tổng dieenj tíc

Photo of author

By Caroline

người ta quét vôi bên trong một căn phòng hình hộp cữ nhật có chiều dài 6m , chiều rộng 4,5 m , và chiều cao 4m,kể cả trần , biết rằng tổng dieenj tích cửa sổ và cửa ra vào là 12 m2 .tìm diện tích phải quét vôi
Leave a Comment