Là một thành viên cùng nhóm, bạn ứng xử thế nào khi đồng đội của mình gặp khó nhăn, có thể không hoàn thành nhiệm vụ? Khi bản thân bạn làm việc trong

By Athena

Là một thành viên cùng nhóm, bạn ứng xử thế nào khi đồng đội của mình gặp khó nhăn, có thể không hoàn thành nhiệm vụ? Khi bản thân bạn làm việc trong nhóm gặp khó khăn cần phải làm gì để có thể vượt qua? Giúp mk với

0 bình luận về “Là một thành viên cùng nhóm, bạn ứng xử thế nào khi đồng đội của mình gặp khó nhăn, có thể không hoàn thành nhiệm vụ? Khi bản thân bạn làm việc trong”

 1. – Giúp đỡ thành viên ấy và giúp bn ấy vực dậy tuy nhiên trong học hành không nên giúp bằng cách cho bn ấy chép bài

  – Động viên và an ủi bn ấy

  – Sống chết cùng nhau

  – Cùng nhân tội

  – Động viên nhóm 

  – Xin sự trợ giúp của cấp trên

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm