nguyên nhân chủ yếu nào làm cho tây sơn thất bại trước cuộc tấn công của nguyễn ánh â, quân của nguyễn anh rất mạnh b. nguyễn ánh đuoc sự giúp đỡ của

Photo of author

By Amara

nguyên nhân chủ yếu nào làm cho tây sơn thất bại trước cuộc tấn công của nguyễn ánh
â, quân của nguyễn anh rất mạnh
b. nguyễn ánh đuoc sự giúp đỡ của quân xiêm
c,quang trung mất, quang toản nối ngôi,nhưng không đủ năng lực
đ,nội bộ tây sơn chia rẽ,mâu thuẫn ngày càng gắt
Leave a Comment