Nguyên nhân nào của xã hội tư hữu ra đời

Photo of author

By Melody

Nguyên nhân nào của xã hội tư hữu ra đời

0 bình luận về “Nguyên nhân nào của xã hội tư hữu ra đời”

 1. – Trong xã hội nguyên thủy, sự công bằng và bình đẳng là “nguyên tắc vàng” vì lúc này chưa có sản phẩm dư thừa.

  – Đến thời đại kim khí, của cải làm ra không chỉ đủ nuôi sống con người mà còn có lượng sản phẩm dư thừa thường xuyên.

  – Những người có chức phận đã chiếm đoạt của dư thừa biến thành của riêng mình.

  ⟹ Tư hữu bắt đầu xuất hiện, quan hệ cộng đồng bị phá vỡ

 2. Trong xã hội nguyên thủy, sự công bằng và bình đẳng là “nguyên tắc vàng” vì lúc này chưa có sản phẩm dư thừa.

  – Đến thời đại kim khí, của cải làm ra không chỉ đủ nuôi sống con người mà còn có lượng sản phẩm dư thừa thường xuyên.

  – Những người có chức phận đã chiếm đoạt của dư thừa biến thành của riêng mình.

  ⟹ Tư hữu bắt đầu xuất hiện, quan hệ cộng đồng bị phá vỡ

Viết một bình luận