Nguyên nhân nào sau đây không gây ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa: A. Khí thải công nghiệp B. Khí thải sinh hoạt C. Sử dụng năng lượng nguyên tử D. Băn

Photo of author

By Ximena

Nguyên nhân nào sau đây không gây ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa:
A. Khí thải công nghiệp
B. Khí thải sinh hoạt
C. Sử dụng năng lượng nguyên tử
D. Băng hai cực tan chảy
Mình tra mạng r, k có đâu. Giúp mình ♥
Leave a Comment