nguyên nhân trực tiếp khiến quân Thanh xâm lược nước ta là gì

Photo of author

By Reagan

nguyên nhân trực tiếp khiến quân Thanh xâm lược nước ta là gì

0 bình luận về “nguyên nhân trực tiếp khiến quân Thanh xâm lược nước ta là gì”

  1. Đáp án+giải thích các bước giải:

    -Lê Chiêu Tống sai người sang cầu cứu nhà Thanh. Vua Thanh muốn nhân cơ hội này để xâm lược nước ta nhằm mở rộng lãnh thổ xuống phía Nam.

    Xin ctlhn!Chúc bạn hok tốt????

  2. nguyên nhân trực tiếp khiến quân Thanh xâm lược nước ta là Lê Chiếu Thống cầu viện nhà Thanh

Viết một bình luận